Penguntukan Radas

 • Penguntukan radas memberi hak kepada seseorang untuk menggunakan spektrum untuk mengendalikan kemudahan rangkaian jenis tertentu pada frekuensi yang ditentukan atau dalam jalur frekuensi atau jalur yang ditentukan.
 • Selain syarat-syarat yang dikenakan di bawah peraturan 10 Peraturan Spektrum 2000, Suruhanjaya akan mengenakan syarat-syarat lain pada penguntukan radas sebagaimana dinyatakan dalam peraturan 22 Peraturan Spektrum 2000.
 • Suatu penguntukan radas hendaklah sah selama tempoh lima (5) tahun atau apa-apa tempoh yang kurang sebagaimana dinyatakan dalam penguntukan radas.
 • Kecuali untuk pesawat, kapal dan amatur, penggunaan terus penggunaan alat adalah tertakluk kepada pembaharuan semula penguntukan tahunan
 • Rujuk Penguntukan Radas

Dalam Peraturan Spektrum 2000, suatu penguntukan dan pengunutukan radas telah ditafsirkan sebagai:

“Radas" termasuklah-

 • Apa-apa pemancar atau penerima atau gabungan kedua-duanya termasuk apa-apa kelengkapan aksesori;
 • Apa-apa peranti atau kelengkapan lain yang secara sendiri atau bersama dengan satu atau lebih peranti atau kelengkapan yang berkemampuan untuk mengganggu atau boleh diganggu oleh radiasi elektromagnetik; atau
 • Apa-apa peranti yang boleh digunakan bagi tujuan radiokumunikasi berasaskan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi.

Penguntukan Radas​  

 • Penguntukan radas memberi kebenaran kepada seseorang untuk menggunakan satu atau lebih jalur frekuensi yang ditentukan untuk mengendalikan radas jenis tertentu atau untuk tujuan tertentu. Syarat yang mungkin dikenakan pada penguntukan radas merangkumi syarat standard dan tambahan yang berlaku untuk semua jenis penguntukan radas. Standard dan syarat tambahan untuk penguntukan alat masing-masing ditetapkan dalam peraturan 10 dan 22 dari Peraturan Spektrum 2000.
 • Peraturan 20 dari Peraturan Spektrum 2000 menyatakan bahawa tidak boleh menggunakan atau mengoperasikan alat apa pun yang dari jenis yang ditentukan dalam Jadual Pertama kecuali dengan penguntukan radas yang diberikan dengan sewajarnya.
 • Walaupun Suruhanjaya boleh memberikan penguntukan radas kepada seseorang, pemegang penguntukan radas tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu monopoli ke atas penggunaan frekuensi atau hak pemegang yang berterusan berkenaan dengan frekuensi itu.
 • Bayaran yang dikenakan untuk penguntukan radas terdiri daripada yuran tetap dan berubah. Bayaran tetap berdasarkan jenis alat manakala bayaran berubah berdasarkan lebar jalur yang digunakan. Jadual A dan Jadual B dalam Jadual Pertama Peraturan Spektrum 2000 masing-masing menunjukkan yuran tetap dan berubah.