Kelulusan Pematuhan Peralatan (Radas)

Semua peralatan komunikasi (Radas) wajib disahkan oleh Suruhanjaya atau badan perakuannya yang berdaftar sesuai dengan Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Piawaian Teknikal) 2000.

Peranti hendaklah diperakui dengan cara:

a. Kelulusan pematuhan; atau
b. Kelulusan khas.

Kelulusan kepatuhan, yang juga disebut sebagai persetujuan jenis, diberikan kepada model peranti tertentu yang telah disahkan mematuhi piawaian atau kod teknikal yang ditentukan.

Kelulusan khas boleh diberikan kepada mana-mana peranti yang akan digunakan secara eksklusif oleh pemohon untuk tujuan berikut:

a. Untuk tujuan pemohon;
b. Percubaan;
c. Tinjauan pasaran, demonstrasi atau pameran;
d. Penyelidikan dan pembangunan; atau
e. Latihan.

Sebarang peranti yang diberikan dengan persetujuan khas hendaklah digunakan dalam parameter yang ditentukan yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada lokasi, spesifikasi teknikal, jangka waktu, jenis atau kelas pengguna atau syarat penggunaan lain seperti yang ditentukan dalam kelulusan.

Senarai standard yang menentukan keperluan teknikal untuk pensijilan peranti boleh diakses dari laman web Suruhanjaya di http://www.skmm.gov.my/Legal/Register/CMA-Registers.aspx.

Pensijilan peranti dilakukan oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd (SIRIM QAS International) sebagai agensi perakuan berdaftar untuk semua peralatan komunikasi. Untuk tujuan memperakui peralatan komunikasi, sila hubungi:

SIRIM QAS International Sdn Bhd
SIRIM Complex, No. 1
Persiaran Dato’ Menteri, Section 1
P.O. Box 7035, 40700
Shah Alam, Selangor

Koordinat GPS N 3 ° 4 '2.39 ", E 101 ° 30' 54.46"

Tel: +603 5544 6400
Fax: +603 5544 6810
Website: www.sirim-qas.com.my

Semua peralatan komunikasi yang disahkan hendaklah mempunyai tanda atau label perakuan. Ini termasuk semua peralatan komunikasi yang diimport, dikeluarkan, diedarkan atau dijual di Malaysia.

Mengenai