Penguntukan Spektrum

  • Penguntukan spektrum memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan satu atau lebih jalur frekuensi yang ditentukan untuk tujuan yang sesuai dengan syarat penguntukan. Ini membolehkan pemegang penguntukan menggunakan spektrum yang ditetapkan dengan keperluan teknologi seperti yang ditetapkan dalam syarat Penguntukan.
  • Di samping syarat-syarat standard yang dikenakan di bawah peraturan 10 Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 (Peraturan-Peraturan Spektrum 2000), Suruhanjaya dapat mengenakan syarat-syarat lain pada penguntukan spektrum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 15 Peraturan Spektrum 2000.
  • Tugasan spektrum yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya akan sah untuk jangka masa maksimum dua puluh (20) tahun atau tempoh yang lebih rendah seperti yang ditentukan dalam penguntukan spektrum