Pengenalan

Stesen pesawat udara ertinya suatu stesen yang ditempatkan dalam apa-apa pesawat udara

Isyarat Panggilan Pesawat Udara

Stesen pesawat udara Malaysia terdiri daripada prefix dua karakter (9M) dan diikuti oleh kumpulan tiga karakter (L1L2L3).

Isyarat panggilan bagi stesen pesawat udara akan dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (“CAAM”) semasa pendaftaran pesawat udara tersebut. Perakuan pendaftaran pula akan dikeluarkan oleh pihak CAAM (bersama-sama isyarat panggilan) setelah pesawat udara tersebut didaftarkan.

Nota:
L1L2L3
boleh mewakili sebarang huruf dari A hingga Z

Stesen Pesawat Udara