Tempoh Sah AA


Tempoh sah Penguntukan Radas (AA)

  • Tempoh AA adalah sehingga 5 tahun.
  • Tarikh tamat tempoh untuk AA adalah diselaraskan pada “31 Disember” dengan pengecualian berdasarkan penggunaan bagi kes-kes yang tertentu
  • Walau bagaimanapun, untuk pesawat udara yang baru berdaftar dengan CAAM dan masih tidak mempunyai perakuan pendaftaran, AA akan dikeluarkan untuk jangka pendek sahaja (untuk tempoh maksimum sehingga 6 bulan)
 

Tempoh Sah dan Fi AA

Jenis Permohonan
AA (Prorata sehingga tarikh tamat tempoh) AA Sementara
(Prorata sepanjang tempoh penggunaan)
AA Percubaan/Demonstrasi (Prorata sepanjang tempoh penggunaan)

AA Eksperimen
(Prorata sepanjang tempoh penggunaan)

Tempoh Sah AA/Tarikh Tamat Tempoh

Sehingga 31 Disember tahun tersebut jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai

Tempoh minima untuk 1 hari hingga 12 bulan

 
Sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai

Fi AA

Prorata sehingga 31 Disember jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai

Fi minima untuk tempoh 3 bulan hingga 12 bulan

Prorata sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai

Stesen Pesawat Udara