Pengenalan

Perkhidmatan penyiaran: Perkhidmatan radiokomunikasi yang bertujuan untuk penerimaan langsung oleh orang awam. Perkhidmatan ini merangkumi pemancaran bunyi, siaran televisyen (‘TV’) atau jenis pemancaran lain yang berkaitan.

Kategori penguntukan di bawah perkhidmatan penyiaran adalah seperti berikut:

  • Radio FM
  • Digital Terrestrial TV (DTT)