Isyarat Panggilan

  • Untuk semua isyarat pengenalan komunikasi radio
  • Untuk mengelakkan gangguan berbahaya di luar sempadan Malaysia
  • Sebagai pengenalpastian bersesuaian dengan Siri Isyarat Panggilan Antarabangsa yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU)

Nota:
D merujuk kepada 2 sehingga 9
L1L2L3 merujuk kepada mana-mana huruf di antara A sehingga Z

 

  • Berdasarkan tiga kawasan geografi utama di Malaysia i.e. Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak; dan
  • Mengikut kategori Perkhidmatan Radio Amatur

Isyarat Panggilan untuk acara khas atau tujuan-tujuan lain:

Acara/Tujuan

Isyarat Panggilan

Tempoh AA

Radio Amatur Beacon 9M4BL1L2/9W4BL1L2

Sehingga 12 bulan

Kelab Radio Amatur 9M4CL1L2

Sehingga 60 bulan

Percubaan 9M4EL1L2/9W4EL1L2

Sehingga 12 bulan

Amateur Radio Gateways 9M4GL1L2/9W4GL1L2

Sehingga 12 bulan

Radio Amatur Pengulang 9M4RL1L2

Sehingga 60 bulan

Radio Amatur Acara Khas 9M4L1L2L3 Tempoh AA adalah mengikut tempoh acara tersebut berlangsung yang akan ditentukan oleh pemohon dengan tempoh maksimum 12 bulan
Pertandingan 9MD1L2L3
Rumah Api 9M4LL1L2
Spratly Islands 9M0L1

Isyarat Panggilan Reciprocal

  • Pengendali Radio Amatur berbangsa asing yang berkunjung di Malaysia, yang memiliki lesen perkhidmatan radio amatur yang sah, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negaranya, akan diberikan isyarat panggilan reciprocal dalam tempoh lawatan di Malaysia seperti berikut:
Kawasan Geografi Kategori Isyarat panggilan reciprocal
Peninsular Malaysia Kelas A 9M2/isyarat panggilan negara asal
Kelas B 9W2/isyarat panggilan negara asal
Sabah Kelas A 9M6/isyarat panggilan negara asal
Kelas B 9W6/isyarat panggilan negara asal
Sarawak Kelas A 9M8/isyarat panggilan negara asal
Kelas B 9W8/isyarat panggilan negara asal
  • Isyarat panggilan reciprocal akan diberikan berdasarkan prinsip timbal balik.
  • Senarai negara yang mempunyai timbal balik dengan Malaysia disenaraikan di sini