Julat Frekuensi

Julat frekuensi untuk Radio Amatur Kelas B adalah seperti berikut:

 

Frekuensi (MHz)

Tahap Kuasa Maksimum** (Watts PEP atau seperti yang dinyatakan)

Kelas Pelepasan

HF 7.000 – 7.200 50 A3C, A3E, D3C, H3E, J3E, J3F, F1B (except Morse code), F1D, F1E, F2D, F3C, F3E, F3F, F8W, G1B (except Morse code), G1D, G1E, R3E
28.000 – 29.700
VHF 50.000 – 54.000
144.000 – 148.000
UHF 430.000 – 440.000*

* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer

Amatur Kelas B