Tempoh Sah AA


Tempoh sah Penguntukan Radas (AA)

  • Tempoh AA adalah sehingga 5 tahun.
  • Tarikh tamat tempoh untuk AA adalah diselaraskan pada “31 Disember” dengan pengecualian berdasarkan penggunaan bagi kes-kes yang tertentu
 
 
 

Tempoh Sah dan Fi AA

Jenis Permohonan
AA (Prorata sehingga tarikh tamat tempoh)

Tempoh Sah AA/Tarikh Tamat Tempoh

Sehingga 31 Disember tahun tersebut jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai
Sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai

Fi AA

Prorata sehingga 31 Disember jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai
Prorata sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai

Amatur Kelas B