Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon:

  • Jabatan/Agensi Kerajaan; atau
  • Pertubuhan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia.
 

Senarai Semak Permohonan  (AA)

No. Dokumen Jabatan/Agensi Kerajaan Kelab/Persatuan
1. Borang permohonan AA (bagi setiap stesen)
2. Fi permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan) -
3. Salinan Kad Pengenalan atau Pasport
4. Salinan diakui sah pendaftaran kelab/persatuan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia -
5. Salinan Minit Mesyuarat Pelantikan Ahli Jawatankuasa
6. Senarai Ahli Kelab/Persatuan
7. Surat menggunakan Kepala Surat Kelab dan menerangkan tujuan permohonan dan penggunaannya

Isyarat Panggilan Kelab