Zon Berkecuali

  • Zon berkecuali adalah antara teknik mitigasi yang telah diterima pakai oleh MCMC untuk melindungi hub stesen bumi daripada gangguan frekuensi dari servis terrestrial yang lain (e.g. perkhidmatan talian tetap (geombang mikro)).
  • Tiada penguntukan radas yang baharu untuk perkhidmatan talian tetap (gelombang mikro) di dalam zon berkecuali.
  • 7 zon berkecuali sedia ada adalah seperti Jadual di bawah:
NO.

ZON PENGECUALIAN

LOKASI

LATITUDE (N)

LONGITUDE (E)

JALUR FREKUENSI (MHz)

RADIUS (KM)

1 Stesen Bumi Satelit Meteorologi/ Stesen Bumi Satelit Eksplorasi Bumi Temerloh, Pahang 3° 27' 48" 102° 20' 20" 7450 - 7550
7750 - 7900
8025 - 8400
50
2 Stesen Bumi Satelit Meteorologi/ Stesen Bumi Satelit Eksplorasi Bumi Banting, Selangor 2° 47' 3" 101° 30' 26"
3 Hub Stesen Bumi Sungai Buloh, Selangor 3° 12' 22.15" 101° 33' 4.62" 7250 - 7500
7900 - 8150
10
4 Hub Stesen Bumi Kota Kinabalu, Sabah 5° 51’ 36.11" 116° 03’ 03.60"
5 Hub Stesen Bumi Cyberjaya, Selangor 2° 56' 5" 101° 39' 30" 12750 – 13250 5
14500 – 14800 3.5
17700 – 19700 3
6 Hub Stesen Bumi Rawang, Selangor 3° 18' 18" 101° 33' 20.5" 17700 – 19700 3
7 Hub Stesen Bumi Bukit Jalil, Kuala Lumpur 3° 3' 2" 101° 42' 0" 12750 – 13250 5
14500 - 14800 3.5