Syarat-Syarat Permohonan


Syarat – syarat pemohon

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut bagi memohon peruntukkan radas (‘AA’) untuk perkhidmatan IMT :

  • Hendaklah diperuntukkan dengan spektrum melalui AA dari Suruhanjaya.
  • Pemegang lesen individu Penyedia Kemudahan Rangkaian (NFP (I)), yang menyediakan pemancar dan pautan komunikasi radio; dan
  • Pemegang lesen Individu Penyedia Perkhidmatan Rangkaian (NSP (I)), yang menyediakan perkhidmatan mudah alih selular.

Senarai Semak

Senarai semak permohonan penguntukan radas (‘AA’) bagi perkhidmatan IMT:

No. Senarai Dokumen yang Diperlukan Pemegang Lesen NFP(I)
1.  Borang Permohonan AA
2.  Borang Permohonan AA dalam bentuk Excel
3.  Fi Permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan)
4.  Salinan Lesen CMA 1998 (Bagi pemohon baru sahaja)
5.  Kelulusan Teknikal SIRIM/Kelulusan Khas (Bagi jenis peralatan baru)
6.  Dokumen sokongan lain yang dianggap perlu oleh SKMM

Evolusi Jangka Panjang