Fi

Fi Permohonan

Fi Permohonan boleh dirujuk pada Jadual Kedua Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan, seperti di bawah :

 1. Permohonan penguntukan radas (‘AA’) : RM 60 bagi setiap permohonan
 2. Permohonan perubahan kandungan AA : RM 20 bagi setiap permohonan
  Perubahan adalah tidak dibenarkan bagi perkara di bawah :
  1. Perubahan pemegang AA;
  2. Koordinat lokasi stesen;
  3. Jenis Stesen; dan
  4. Jalur Frekuensi.
 3. Permohonan salinan penguntukan yang diperakui sah: RM 10 bagi setiap muka surat


Fi Penguntukan

Fi Penguntukan Radas boleh dirujuk pada Jadual Pertama Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan. Jadual tersebut merangkumi Susunan A (Fi tetap) dan Susunan B (Fi berubah-ubah).

Fi tetap :

Jenis Radas Fi Tahunan  (RM)
Stesen Pengkalan Radio Selular 120

Fi berubah-ubah adalah tertakluk kepada frekuensi dan lebar jalur frekuensi:
 
Jalur Frekuensi Jenis Mod Komunikasi Fi berubah-ubah bagi lebar jalur 10MHz (bagi setiap saluran frekuensi)
   (RM)
Fi berubah-ubah bagi lebar jalur 20MHz (bagi setiap saluran frekuensi)
   (RM) 
    30 MHz        hingga 3 GHz   

TDD

 1000

1160

FDD

2000 2320

 

Contoh pengiraan fi penguntukan radas (‘AA’) bagi TDD

Pengiraan fi AA bagi pekhidmatan applikasi evolusi jangka panjang TDD

Frekuensi untuk peranti capaian (telefon bimbit) ditetapkan melalui CA.

Contoh:
Syarikat ABC akan meningkatkan liputan perkhidmatan LTE di Salak Tinggi menggunakan jalur 2600MHz (TDD) dengan lebar jalur 10MHz untuk 1 Sektor.

Perkhidmatan Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
LTE 60 120
[1,000] x [1] x [1] = [1,000]
[Fi berubah-ubah/ frekuensi] x [Jumlah frekuensi] x [Jumlah sector] = [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [120] + [1,000] = [1,180]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi Berubah-ubah] = [Jumlah Fi Tahunan]



Kemudian, disebabkan oleh pembangunan baru di kawasan tersebut, mereka memerlukan 3 Sektor perkhidmatan LTE di Salak Tinggi menggunakan jalur 2600MHz (TDD) dengan lebar jalur 20MHz.

Perkhidmatan Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
LTE 60 120
[1,160] x [1] x [3] = [3,480]
[Fi berubah-ubah/ frekuensi] x [Jumlah frekuensi] x [Jumlah sector] = [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [120] + [3,480] = [3,660]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi Berubah-ubah] = [Jumlah Fi Tahunan]
 


Pengiraan fi AA bagi pekhidmatan applikasi evolusi jangka panjang FDD

Frekuensi untuk peranti capaian (telefon bimbit) ditetapkan melalui CA.

Contoh:
Syarikat XYZ telah mengemukakan permohonan perkhidmatan LTE di Selayang Jaya menggunakan jalur 2600MHz (FDD) dengan lebar jalur 10MHz untuk 2 Sektor.

Perkhidmatan Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
LTE 60 120
[1,000] x [2] x [2] = [4,000]
[Fi berubah-ubah/ frekuensi] x [Jumlah frekuensi] x [Jumlah sector] = [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [120] + [4,000] = [4,180]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi Berubah-ubah] = [Jumlah Fi Tahunan]
  

Syarikat XYZ telah mengemukakan permohonan lain untuk perkhidmatan LTE di Rawang menggunakan jalur 2600MHz (FDD) dengan lebar jalur 20MHz untuk 3 Sektor.
 
Perkhidmatan Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
LTE 60 120
[1,160] x [2] x [3] = [6,960]
[Fi berubah-ubah/ frekuensi] x [Jumlah frekuensi] x [Jumlah sector] = [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [120] + [6,960] = [7,140]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi Berubah-ubah] = [Jumlah Fi Tahunan]