Fi

Fi Permohonan

Fi permohonan boleh dirujuk pada Jadual Kedua Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan, seperti di bawah :

 1. Permohonan Penguntukan Radas (AA) : RM 60 bagi setiap permohonan
 2. Permohonan perubahan AA : RM 20 bagi setiap permohonan
  Perubahan adalah tidak dibenarkan bagi perkara di bawah :
  1. Perubahan Pemegang AA;
  2. Koordinat Lokasi Stesen;
  3. Jenis Stesen; dan
  4. Jalur Frekuensi.
 3. Permohonan salinan penguntukan yang diperakui benar: RM 10 bagi setiap muka surat

Fi Penguntukan

Fi penguntukan radas boleh dirujuk pada Jadual Pertama Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan. Jadual tersebut merangkumi Susunan A (Fi tetap) dan Susunan B (Fi berubah-ubah).

Fi Tetap 

Jenis Radas Fi Tahunan (RM)
Tetap
Stesen Darat (lebih daripada 3 GHz) 240

Fi Berubah-ubah adalah tertakluk kepada frekuensi dan lebar jalur:
Jalur Frekuensi Lebar Jalur (kHz) Fi Berubah-ubah (Simplex bagi setiap saluran) (RM) Fi Berubah-ubah (Duplex bagi setiap saluran) (RM)
Stesen Darat (lebih daripada 3 GHz) 3500 360 720
7000 440 880
7500 510 1,020
10000 510 1,020
14000 510 1,020
20000 590 1,180
27500 590 1,180
28000 590 1,180
29650 670 1,340
40000 750 1,500
55000 830 1,660
56000 830 1,660
110000 830 1,660
112000 830 1,660
220000 830 1,660
5000000 830 1,660

 

Contoh Pengiraan Fi Penguntukan Radas (AA) (Duplex)


1 stesen gelombang mikro menggunakan 1 saluran frekuensi (Hantar/ Terima) dalam 12750 - 13250 MHz dengan lebar jalur 28 MHz:

Perkhidmatan Jumlah Permohonan Jenis Radas Bilangan Frekuensi
1 Stesen Gelombang Mikro 1 (duplex)
Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
Tetap 60 240
[2 x 590] x [1] = [1,180]
[Fi Berubah-ubah bagi setiap frekuensi]    [Bilangan Frekuensi]   [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
  [ 60 ] + [ 240 ] + [ 1,180 ]   = [ 1,480 /1 Stesen]
[ [ 60 ] + [ 240 ] + [ 1,180 ] ] x 2 = [ 2,960 /1 Pautan ]
  [Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi Berubah-ubah]   = [Jumlah Fi AA Tahunan]