Jalur Frekuensi

No. Jenis Frekuensi (MHz) Jalur Frekuensi (MHz) Kaedah Komunikasi Lebar Jalur (kHz) ERP Maksimum
1
High Frequency (HF)
3 hingga 30
Satu Hala
2.8/3
-
2
 
Very High Frequency (VHF)
 
141.0000 hingga 142.0000 Satu Hala 12.5 Handheld = 5 Watt
Bergerak = 25 Watt
Stesen Pangkalan/Pengulang = 50 Watt
138.0000 hingga 139.4000 Dua Hala (Jalur bawah) 12.5
142.6000 hingga 144.0000 Dua Hala (Jalur atas) 12.5
165.0000 hingga 167.0000 Dua Hala (Jalur bawah) 12.5
170.0000 hingga 172.0000 Dua Hala (Jalur atas) 12.5
3 Ultra High Frequency (UHF) 441.0000 hingga 442.0000 Satu Hala 12.5 Handheld = 5 Watt
Bergerak = 25 Watt
Stesen Pangkalan/Pengulang = 50 Watt
442.0000 hingga 444.0000 Dua Hala (Jalur bawah) 12.5
447.0000 hingga 449.0000 Dua Hala (Jalur atas) 12.5
444.0000 hingga 445.0000 Dua Hala (Jalur bawah) 12.5
449.0000 hingga 450.0000 Dua Hala (Jalur atas) 12.5


Bagi penggunaan frekuensi selain dari jalur frekuensi di jadual atas bagi Radio Bergerak Darat rangkaian persendirian, sila rujuk dokumen Penguntukan Kelas

Rangkaian Persendirian Radio Bergerak Darat (HF/VHF/UHF)