Pengenalan

  • Stesen yang beroperasi menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu bagi tujuan komunikasi syarikat secara persendirian antara stesen pemancar atau stesen bergerak yang dibenarkan.
  • Perkhidmatan bergerak bermaksud satu perkhidmatan komunikasi radio diantara stesen bergerak dan stesen darat, atau diantara stesen bergerak yang lain.
  • Peralatan radio bergerak darat merangkumi stesen pemancar/stesen pengulang dan stesen bergerak (cth: Handheld, mudah alih, walkie-talkie)
  • Radio bergerak darat persendirian dibekalkan dengan saluran frekuensi yang telah didedikasikan.
  • Secara amnya, ia sering digunakan bagi kawasan persendirian dan untuk pengguna berkumpulan yang berskala kecil.

Komunikasi Satu Hala (Simplex)

Penggunaan sistem saluran dua hala adalah di mana frekuensi yang berbeza digunakan semasa menghantar dan menerima. Sistem ini kebiasaanya memerlukan infrastruktur atau peralatan tambahan seperti stesen pengulang atau stesen pemancar (komunikasi melalui pemancar).

Komunikasi Dua Hala (Duplex)


Penggunaan sistem saluran dua hala adalah di mana frekuensi yang berbeza digunakan semasa menghantar dan menerima. Sistem ini kebiasaanya memerlukan infrastruktur atau peralatan tambahan seperti stesen pengulang atau stesen pemancar (komunikasi melalui pemancar).

Pengulang

Kombinasi antara radio penerima dan radio penghantar yang meningkatkan liputan radio (frekuensi) bagi meluaskan kawasan liputan radio berbanding transmisi satu hala yang biasa.

Rangkaian Persendirian Radio Bergerak Darat (HF/VHF/UHF)