Fi

Fi Permohonan

Fi Permohonan boleh dirujuk pada Jadual Kedua Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan, seperti di bawah :

 1. Permohonan AA : RM 60 bagi setiap permohonan
 2. Permohonan perubahan kandungan AA : RM 20 bagi setiap permohonan
  Perubahan adalah tidak dibenarkan bagi perkara di bawah :
  1. Perubahan pemegang AA;
  2. Koordinat lokasi stesen;dan
  3. Jalur Frekuensi.
 3. Permohonan salinan penguntukan yang diperakui sah: RM 10 bagi setiap muka surat


Fi Penguntukan

Fi Penguntukan Radas boleh dirujuk pada Jadual Pertama Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan. Jadual tersebut merangkumi Susunan A (Fi tetap) dan Susunan B (Fi berubah-ubah).

Fi Tetap bagi radiolokasi adalah seperti berikut:

Jenis Radas Fi Tetap (RM)
Stesen Radiolokasi 120

Fi Berubah-ubah adalah tertakluk kepada frekuensi dan lebar jalur

Lebar jalur (setiap saluran)* (kHz) Fi Tahunan berkenaan dengan jalur bagi setiap radas (RM)
Kurang daripada 30 MHz 30 MHz hingga 3 GHz Lebih daripada 3 GHz
0.000 - 5.000 42 90 60
5.001 - 12.000 52 110 70
12.001 - 25.000 62 130 90
25.001 - 100.000 113 230 130
100.001 - 200.000 186 380 200
200.001 - 1000.000 264 520 280
1000.001 - 3500.000 342 680 360
3500.001 - 7000.000 420 840 440
7000.001 - 14000.000 498 1,000 510
14000.001 - 28000.000 576 1,160 590
28000.001 - 36000.000 654 1,300 670
36000.001 - 54000.000 732 1,470 750
54000.001 atau keatas 810 1,620 830

Nota: *Lebar jalur adalah jumlah lebar jalur yang digunakan termasuk jalur kawalan

Contoh Pengiraan Fi AA

1 stesen radiolokasi menggunakan 1 saluran  frekuensi yang sama atau tunggal untuk pancaran dan penerimaan (Tx/Rx) di jalur frekuensi 9300 - 9500 MHz dengan lebar jalur 28 MHz

Fi Permohonan (RM) Fi AA (Tahunan) Jumlah Fi  AA Tahunan (RM)
Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
60 120
[590] x [1] = [590]
[Fi Berubah-ubah setiap pasangan frekuensi] x [Bilangan pasangan frekuensi] = [Jumlah Fi Berubah-ubah]
[60] + [120] + [590] = [770]
[Fi Permohonan] + [Fi Tetap] + [Fi  Berubah -ubah] = [Jumlah Fi AA setahun]