Jalur Frekuensi

Jalur frekuensi bagi Stesen Radiolokasi adalah seperti berikut:

Jalur Frekuensi (MHz)
1215 - 1400
2700 -2900*
2900 - 3400
8500 – 9500
9500 - 10000
10000 - 10550

* Penguntukan untuk radiolokasi adalah untuk perkhidmatan sekunder

Radiolokasi