Julat Frekuensi

Julat frekuensi untuk Stesen Pengulang Amatur adalah seperti berikut:

Frekuensi (MHz)

Rujukan

144.000 – 148.000 MCMC SRSP 536 AS
430.000 – 440.000* N/A

* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer

Pengulang