Radiopenentuan

Radiopenentuan ertinya suatu perkhidmatan radiokomunikasi bagi tujuan radiopenentuan.
Contoh stesen di bawah kategori ini adalah sistem radar dan beacon

Tujuan radar adalah untuk mengesan, mencari dan mengukur jarak sesuatu objek

Jenis radas bagi kategori ini adalah seperti berikut:

Jenis Perkhidmatan