Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon:

  • Individu;
  • Jabatan Kerajaan dan Agensi di bawah Kerajaan Malaysia
  • Syarikat Swasta/Organisasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (”SSM”); dan
 

Senarai Semak Permohonan  (AA)

No. Dokumen Individu Jabatan & Agensi Kerajaaan Syarikat Persendirian
1. Borang permohonan AA (bagi setiap stesen)
2. Fi permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan) -
3. Salinan Kad Pengenalan atau Pasport
4. Salinan yang diperakui benar bagi pendaftaran syarikat yang disahkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”)  -
5.

Satu salinan bagi dokumen seperti dibawah:

  • Sijil pendaftaran kapal dari Jabatan Laut Malaysia (bagi kapal/kapal layar);
  • Lesen bot dari Jabatan Laut Malaysia atau pihak berkuasa yang (bagi bot);
  • Lesen menangkap ikan dari Jabatan Perikanan Malaysia (bagi bot nelayan); atau
  • Surat rasmi dari pemohon menyatakan butiran permohonan (bagi kapal-kapal penyelamat)
6. Salinan bil penjualan sekiranya terdapat pertukaran/pembelian kapal dari pemilik kapal (sekiranya perlu)
7. Salinan perlantikan sebagai agen atau pengurus kapal (sekiranya perlu)

Stesen Kapal