Syarat Permohonan

 

Pemohon yang boleh memohon AA adalah seperti berikut:

  • Syarikat persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); dan
  • Jabatan dan agensi-agensi Kerajaan.
 

Senarai Semak Permohonan Penguntukan Radas

  
Bil. Dokumen yang diperlukan Kerajaan Persekutuan Bukan Kerajaan Persekutuan
1 Borang permohonan AA (setiap Permohonan)
2 Fi permohonan AA (RM60 bagi setiap Permohonan) -
3 Surat permohonan (dengan Kepala Surat Syarikat)
4 Surat kebenaran pelantikan Kontraktor untuk mengemukakan permohonan (Sekiranya permohonan dikemukakan oleh Pihak Kontraktor)
5 Diagram Rangkaian dan cadangan kawasan liputan (di atas Peta Elektronik)
6

Spesifikasi Peralatan dan Antena

7

Salinan Kad Pengenalan atau Passport

8

Salinan terkini Digital Certified True Copy (CTC) pendaftaran syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 (pendaftaran di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

-
9

Salinan Sijil Pematuhan untuk Kelulusan Jenis atau Kelulusan Khas yang dikeluarkan oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd

Nota
(1): Contoh permohonan AA: Untuk permohonan telemetri yang mempunyai 1 stesen master dan 2 stesen slaves, jumlah borang permohonan AA yang perlu dikemukakan adalah sebanyak 3 borang permohonan AA.         
(2): Permohonan bagi Pejabat Kedutaan Asing perlulah dikemukakan melalui Kementerian Luar Negeri.

 

Telemetri