Pengenalan

Telemetri

Penggunaan peralatan radio telekomunikasi untuk menunjukkan atau merakam pengukuran secara automatik pada sesuatu jarak dari alat pengukur.

Kaedah Komunikasi

Komunikasi Sehala

Terminal pemancar dan penerima beroperasi pada frekuensi yang sama. Komunikasi adalah secara sehala di mana pada satu-satu masa, hanya satu komunikasi yang melakukan penghantaran atau penerimaan pemancaran.

Komunikasi Dua Hala

Menggunakan sistem saluran dua hala di mana frekuensi yang berbeza digunakan semasa menghantar dan menerima.