Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon:

  • Individu; atau
  • Jabatan/Agensi Kerajaan; atau
  • Pertubuhan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia.
 

Senarai Semak Permohonan  (AA)

No. Dokumen Individu Jabatan/Agensi Kerajaan Kelab/Persatuan
1. Borang permohonan AA (bagi setiap stesen)
2. Fi permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan) -
3. Salinan Kad Pengenalan atau Pasport
4. Kertas cadangan menyatakan butiran permohonan i.e. Tarikh, Tempat, Senarai Peserta, Tujuan dan lain-lain

Isyarat Panggilan Sementara