Julat Frekuensi

Julat frekuensi diuntukkan adalah berdasarkan jenis penguntukan:

Jalur frekuensi untuk Radio Amatur Kelas A adalah seperti berikut:

  Frekuensi (MHz) Tahap Kuasa Maksimum** (Watts PEP atau seperti yang dinyatakan) Kelas Pelepasan
HF 0.1357 – 0.1378 1W (EIRP) A1A, A2A
0.4720 – 0.4790 5W (EIRP)
1.800 – 2.000 400 A1A, A3C, D3C, F1B, F1D, F3C, F3F
3.500 – 3.900 G1B, G1D, H3E, J3E, J3F, R3E
7.000 – 7.200 A1A, A2A, A2B, A3E, A2D, A3C, D3C, F1B, F1D, F2B, F2D, F1E, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J3E, J3F, R3E
10.100 – 10.150* A1A, F1B, F1D, G1B, G1D
14.000 – 14.350 A3C, A3E, B3C, F1B, F1D, F3C, F3F, G1B, G1D, H3E, J3E, J3F, R3E
18.068 – 18.168 A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J3E, J3F, R3E
21.000 – 21.450
24.890 – 24.990
28.000 – 29.700
VHF 50.000 – 54.000 50 A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J3E, J3F, R3E
144.000 – 148.000
145.800 – 146.000 F2A, F3E, J3E, R3E
UHF 430.000 – 440.000* A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J3E, J3F, R3E

* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer.

Jalur frekuensi untuk Radio Amatur Kelas B adalah seperti berikut:

 

Frekuensi (MHz)

Tahap Kuasa Maksimum** (Watts PEP atau seperti yang dinyatakan)

Kelas Pelepasan

HF 7.000 – 7.200 50 A3C, A3E, D3C, H3E, J3E, J3F, F1B (except Morse code), F1D, F1E, F2D, F3C, F3E, F3F, F8W, G1B (except Morse code), G1D, G1E, R3E
28.000 – 29.700
VHF 50.000 – 54.000
144.000 – 148.000
UHF 430.000 – 440.000*

* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer

Isyarat Panggilan Sementara