Tempoh Sah AA

  • Tempoh sah AA adalah sehingga maksimum 1 tahun bergantung kepada jenis AA.
  • Tarikh tamat tempoh untuk AA adalah diselaraskan pada “31 Disember” dengan pengecualian berdasarkan penggunaan bagi kes-kes yang tertentu.

Jenis Radas

Isyarat Panggilan

Tempoh AA 

Percubaan 9M4EL1L2/9W4E1L2 Sehingga 12 bulan
Acara Khas 9M4L1L2L3

Tempoh AA adalah mengikut tempoh acara tersebut berlangsung yang akan ditentukan oleh pemohon dengan tempoh maksimum 12 bulan

Pertandingan 9MD1L2L3
Rumah Api 9M4LL1L2
Spratly Islands 9M0L1

Isyarat Panggilan Sementara