Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon

  • Pemegang Lesen Individu pemberi Kemudahan Rangkaian (NFP(I)), yang menyediakan pemancar dan penghubung radiokomunikasi;
  • Jabatan dan Agensi-agensi Kerajaan; dan
  • Syarikat persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (untuk kegunaan bagi rangkaian persendirian sahaja).
 

Senarai Semak Permohonan Penguntukan Radas (AA)

Bil. Dokumen yang diperlukan Kerajaan Persekutuan Bukan Kerajaan Persekutuan
1 Borang Permohonan AA (setiap permohonan)
2 Fi Permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan) -
3 Surat Permohonan (dengan kepala surat syarikat)
4 Surat kebenaran pelantikan kontraktor untuk mengemukakan permohonan (Sekiranya permohonan dikemukakan oleh pihak kontraktor)
5 Diagram Rangkaian dan cadangan kawasan liputan (di atas peta elektronik)
6 Spesifikasi peralatan dan Antena
7 Salinan Kad Pengenalan atau Passport
8 Salinan terkini Digital Certified True Copy (CTC) pendaftaran syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 (pendaftaran di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia) -
9 Salinan Sijil Pematuhan untuk Kelulusan Jenis atau Kelulusan Khas yang dikeluarkan oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd

Nota
(1) Untuk permohonan rangkaian persendirian, jumlah minimum unit bergerak ialah 30 unit.
(2) Permohonan bagi Pejabat Kedutaan Asing perlulah dikemukakan melalui Kementerian Luar Negeri.

Radio Sesalur Persendirian dan Awam