Tempoh Sah AA

 

Tempoh Sah Penguntukan Radas (‘AA’) 

  • Tarikh tamat tempoh untuk AA adalah diselaraskan pada “31 Disember” dengan pengecualian berdasarkan penggunaan bagi kes-kes yang tertentu.
  • Bagi AA Sementara, Percubaan, Demonstrasi dan Eksperimen, tempoh sah AA adalah sehingga 12 bulan  sahaja.
Tempoh Sah dan Fi AA Jenis Permohonan
AA
(Prorata sehingga tarikh tamat tempoh)
AA Sementara
(Prorata sepanjang tempoh penggunaan)
 Percubaan/Demonstrasi
(Prorata sepanjang tempoh penggunaan)
 Eksperimen (Prorata sepanjang tempoh penggunaan)
Tempoh Sah AA / tarikh Tamat tempoh Sehingga 31 Disember tahun tersebut jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai

Tempoh minima untuk 1 hari hingga 12 bulan

Sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai
Fi AA Prorata sehingga 31 Disember jika permohonan diluluskan sebelum 1 Julai

Fi minima untuk tempoh 3 bulan hingga 12 bulan

Prorata sehingga 31 Disember tahun berikutnya jika permohonan diluluskan selepas 1 Julai

 

Radio Sesalur Persendirian dan Awam