Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Sistem Televisyen Litar Tertutup (CCTV) Tanpa Wayar untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan   Sistem Televisyen Litar Tertutup (CCTV) Tanpa Wayar
(B) Jenis Permohonan Biasa
(C) Bilangan Saluran Frekuensi
(D) Lebar Jalur (kHz)
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(E) Tarikh Mula
(F) Tarikh Tamat Tempoh
(G) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(H) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(I) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(I1) Jenis Radas: Stesen Darat (Lebih Dari 3 GHz)
(J) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(J1) X (J2)
(J1) Lebih Dari 3 GHz
(J2) Bilangan Saluran Frekuensi
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(I) + (J)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (G)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.