Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan VSAT/Stesen Bumi untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan
(B) Mod Komunikasi
(C) Jenis Permohonan Biasa
(D) Bilangan Saluran Frekuensi
(E) Lebar Jalur (kHz)
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(F) Tarikh Mula
(G) Tarikh Tamat Tempoh
(H) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(I) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(J) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(J1) Stesen Bumi
(K) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(K1) X (K2)
(K1) Lebih Dari 3 GHz
(K2) Bilangan Saluran Frekuensi
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(J) + (K)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (H)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.