Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Evolusi Jangka Panjang (LTE) untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan   LTE
(B) Jenis Teknologi Multiplexing
(C) Jenis Permohonan   Biasa
(D) Bilangan Saluran Frekuensi per sektor
(E) Bilangan Sektor
(F) Lebar Jalur (kHz)
(G) Jalur Frekuensi (MHz)
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(H) Tarikh Mula
(I) Tarikh Tamat Tempoh
(J) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(K) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(L) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(L1) Jenis Radas: Stesen Pangkalan Radio Selular
(M) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(M1) X (M2) X (M3) X (M4)
(M1)  
(M2) Jenis Multiplexing:  
(M3) Bilangan Sektor  
(M4) Bilangan Saluran Frekuensi  
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(L) + (M)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (J)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.