Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Stesen Gelombang Mikro lebih daripada 3 GHz untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan Terrestrial Gelombang Mikro lebih daripada 3 GHz
(B) Jenis Permohonan Biasa
(C) Bilangan Saluran Frekuensi
(D) Mod Komunikasi
(E) Lebar Jalur (kHz)
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(F) Tarikh Mula
(G) Tarikh Tamat Tempoh
(H) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
Bahagian 3(1): Pengiraan Fi AA (Stesen A)
(I) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(J) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(J1) Stesen Darat (Lebih Dari 3 GHz)
(K) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(K1) X (K2) X (K3)
(K1) Lebih Dari 3 GHz
(K2) Bilangan Saluran Frekuensi
(K3) Mod Komunikasi:
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(J) + (K)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (H)
 
Bahagian 3(1): Pengiraan Fi AA (Stesen B)
(L) Fi Permohonan (RM) (RM)
(3) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(M) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(M1) Stesen Darat (Lebih Dari 3 GHz)
(N) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan)
(N1) X (N2) X (N3)
(N1) Lebih Dari 3 GHz
(N2) Bilangan Saluran Frekuensi
(N3) Mod Komunikasi:
(4) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(M) + (N)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (H)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2) + (3) + (4)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.