Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Radiolokasi dan Radionavigasi untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan
(B) Jenis Permohonan Biasa
(C) Bilangan Saluran Frekuensi
(D) Lebar Jalur (kHz)
(E) Jalur Frekuensi
(F) Mod Komunikasi
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(G) Tarikh Mula
(H) Tarikh Tamat Tempoh
(I) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(J) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(K) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(K1) Type of Apparatus:
(L) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(L1) X (L2) X (L3)
(L1)
(L2) Bilangan Saluran Frekuensi
(L3) Mod Komunikasi:
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(J) + (K)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (H)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.