Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Stesen Kapal & Pesawat Udara untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan
(B) Jenis Permohonan Biasa
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(C) Tempoh yang diperlukan AA (tahun)
(D) Tarikh Mula
(E) Tarikh Tamat Tempoh
(F) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(G) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(H) Fi Tetap (RM) - Tahunan
Jenis Radas:
(2) Jumlah Anggaran Fi Penguntukan (RM)2
[(H)/Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (F)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.