Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Rangkaian Persendirian Tetap Telemetri untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan Rangkaian Tetap Persendiran Telemetri
(B) Jenis Permohonan Biasa
(C) Mod Komunikasi
(D) Bilangan Stesen Master (Tetap kepada 1 Master sahaja) 1
(E) Bilangan Stesen Slave
(F) Bilangan Frekuensi Saluran untuk setiap Master dan Slave
(G) Lebar Jalur (kHz)
(H) Jalur Frekuensi (MHz) 30 MHz hingga 3 GHz
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(I) Tarikh Mula
(J) Tarikh Tamat Tempoh
(K) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(L) Fi Permohonan (RM) (L1) x (L2)
(L1) Bayaran Permohonan setiap stesen (permohonan)
(L2) Jumlah Permohonan (Master + Slave)
 
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(M) Fi Tetap (RM) – Tahunan (M1) x (M2)
(M1) Stesen Darat (30 MHz hingga 3 GHz): Bayaran per stesen
(M2) Jumlah Stesen
(Master + Slave)
 
(N) Fi berubah-ubah (RM) – Jumlah Tahunan
(N1) X (N2) X (N3) X (N4)
(N1) 30 MHz hingga 3 GHz
(N2) Bilangan Saluran Frekuensi
(N3) Mod Komunikasi:
(N4) Jumlah Stesen
(Stesen Master + Slave)
 
 
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(M) + (N)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (K)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.