Kalkulator untuk Bayaran Penguntukan Radas bagi Permohonan Radio Sesalur untuk Permohonan Biasa
Anggaran Fi Penguntukan Radas (AA) untuk satu permohonan sahaja
Bahagian 1: Maklumat Permohonan
(A) Jenis Perkhidmatan
(B) Jenis Permohonan Biasa
(C) Mod Komunikasi
(D) Bilangan Saluran Frekuensi
(E) Lebar Jalur (kHz)
(F) Jalur Frekuensi (MHz) 30 MHz hingga 3 GHz
(G) Jumlah Unit Bergerak (Unit)
 
Bahagian 2: Tempoh Penguntukan
(H) Tarikh Mula
(I) Tarikh Tamat Tempoh
(J) Tempoh AA (hari)
 
Bahagian 3: Pengiraan Fi AA
(K) Fi Permohonan (RM)
(1) Jumlah Fi Permohonan (RM)1  
(L) Fi Tetap (RM) - Tahunan
(L1) + (L2) X (L3)
(L1)
(L2)
(L3)
(M) Fi berubah-ubah (RM) - Tahunan
(M1) x (M2) X (M3)
(M1) 30 MHz hingga 3 GHz
(M2) Bilangan Saluran Frekuensi
(M3)
(2) Jumlah anggaran fi Prorata penguntukan (RM)2
[[(L) + (M)]/(Jumlah hari dalam tahun berakhirnya AA)] X (J)
 
Jumlah Anggaran Bayaran AA (RM) = (1) + (2)  
 
  Kira
Catatan (1):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan mesti dibayar semasa penyerahan permohonan ke MCMC.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan melalui notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Catatan (2):
  • Untuk permohonan baru, fi permohonan akan dikeluarkan melalui notis AA setelah permohonan dipertimbangkan.
  • Untuk permohonan semula AA, fi permohonan akan dikeluarkan bersama dengan fi penguntukan dalam notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.
Penafian: Bayaran AA yang dikira oleh kalkulator ini adalah untuk maklumat sahaja. Jumlah sebenar akan dirujuk kepada notis pembayaran AA yang dikeluarkan oleh MCMC.